Share

Privacyverklaring

Wegvanonderwijs.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68242220 en gevestigd te Ugchelen, is verantwoordelijk van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: info@wegvanonderwijs.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wegvanonderwijs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in voorkomend geval kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Bankrekeningnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken wegvanonderwijs.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw aanmelding voor activiteiten en de betaling ervan.
 • In het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.
 • Verzenden van de bestellingen.
 • U te kunnen  e-mailen  indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of omdat u hierom verzoekt.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wegvanonderwijs.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor de de bovengenoemde persoonsgegevens, na afronding van onze activiteiten nog een bewaartermijn van vijf jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden 

Wegvanonderwijs.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Wegvanonderwijs.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wegvanonderwijs.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics.

Wegvanonderwijs.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar, en door Google opgeslagen op, servers in de Verenigde Staten. Lees hiervoor het privacy beleid van google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website  te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wegvanonderwijs.nl heeft hier geen invloed op. Wegvanonderwijs.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via Wegvanonderwijs.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Wegvanonderwijs.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wegvanonderwijs.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Wegvanonderwijs.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@wegvanonderwijs.nl . Wegvanonderwijs.nl  is als volgt te bereiken: Postadres: Vestigingsadres:

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 68242220

E-mailadres: info@wegvanonderwijs.nl

Versiedatum 1-5-2018

Share