Spellingcategorieën

Share

Enthousiasme over de spellingcategorieën 

Op mijn school werken we met de methodiek van José Schraven. Zo Leren Kinderen Lezen en Spellen. In groep 3 leren we 8 spelling categorieën. De kinderen vinden bij mij in de klas schrijven erg leuk en pakken vaak woordkaartjes om die woorden over te schrijven. We hebben de eerste vijf categorieën gehad. Voor de woorden schrijven de kinderen nu de ook in hun gewone schriftje de categorie.  “Juf, wat is de categorie van knoei?”, vroegen ze. Die hadden we nog niet gehad. Daarom heb ik voor de kinderen een mooie kaart gemaakt met de 8 spelling categorieën.  Op de achterkant heb ik de ei en au kaart gemaakt. Kinderen blij en ik natuurlijk ook, want zo leren ze het een stuk sneller.

 

Share